Diverse vogels

Er zijn veel vogelsoorten die goed passen in stedelijke of dorpse omgevingen. We kunnen ze helpen door het voedselaanbod te vergroten, dekking te creƫren (met bosjes en heggen bijvoorbeeld) of nestgelegenheid.
Denk bij stadsvogels aan meeuwen, kauwen, houtduiven, spreeuwen, huismussen, merels en zanglijsters, gierzwaluwen, vinken en koolmezen. We concentreren ons hier op kleine vogels omdat we daar veel voor kunnen doen, van kleine stadstuin en balkon tot grote tuinen en erven.

Impact

Kleine vogels eten zaden, bloemknoppen, insecten zoals rupsen en muggen en de kruimels tussen de stoep.
Ze zijn een onmisbare schakel in ecosystemen, en belangrijk voor stadse jagers zoals de slechtvalk, havik en sperwer, kerkuil en ransuil, hermelijn, bunzing en steenmarter

Kom in actie

Veel soorten vogels vragen een specifiek soort nestkast. Denk aan de kerkuil, het roodborstje of een boomkruiper. Maar er zijn ook nestkasten die geschikt zijn voor meerdere soorten vogels.

Een nestkast voor pimpel- en koolmees is ook geschikt voor de huismus, gekraagde roodstaart of boomklever. Een ander type nestkast is weer geschikt voor de roodborst en de bonte- en grauwe vliegenvanger.

Wil je de omgeving geschikt maken voor kleine vogels?

  • Zorg voor een tuin met dichte struiken, kleine bomen (het liefst met veel noten, zaden of fruit) en klimop. Zorg voor plantgoed dat hier van nature voorkomt (dat noemen we inheems). Dat is ook goed voor vogelsoorten die zelf nesten kunnen bouwen zoals winterkoning, vink, zwartkop, zanglijster, staartmees.
  • Zorg voor veel bloeiende planten, waar insecten op af komen.
  • Plaats een drinkschaal of zorg voor een kleine vijver
  • Behoud rommelige plekken in de tuin.
  • Laat uitgebloeide planten staan in de winter en ruim blad niet op.

Besparing/korting

Stimuleringsregeling NIB

Kostenindicatie

Meer informatie

Alles over kleine tuinvogels