Hier zie je een overzicht van natuurinclusieve maatregelen toegepast op een woonhuis. Klik op de icoontjes om meer te weten te komen over de verschillende maatregelen die je kunt toepassen en soorten die je kunt helpen.

Natuurinclusief bouwen, wonen en werken

De gemeente Groningen is volop in ontwikkeling en groeit flink. Er moeten nog veel woningen en bedrijfsgebouwen worden bijgebouwd. Ook moet de stad en de dorpen prettige groene plekken blijven om te wonen en werken. Een goede verhouding tussen groen en bebouwing bepaalt voor een groot gedeelte de leefkwaliteit in de gemeente.

Met natuurinclusief bouwen, wonen en werken stellen we als gemeente een nieuwe norm: als er wat verandert of wordt toegevoegd in de ruimte grijpen we dat aan om de biodiversiteit te versterken. Dat doen we met regels voor ontwikkelaars en bij vergunningstrajecten, maar ook met een stimuleringsregeling voor inwoners en ondernemers van al bestaande gebouwen. 

Aan de slag met natuurinclusief bouwen bij nieuwbouw en verbouw
Ga je bouwen? Dan zijn de regels natuurinclusief bouwen van toepassing als het nieuwbouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. Jouw nieuwbouwplan kun je in het ‘integraal vooroverleg’ met de gemeente bespreken, zodat je zeker weet waaraan je bouwplan moet voldoen. In alle andere gevallen is natuurinclusief bouwen nu nog niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Het invoeren van de regels gaat stapsgewijs. In de toekomst gaan de regels voor natuurinclusief bouwen ook gelden voor verbouwingen. Uiteindelijk worden de maatregelen onderdeel van alle omgevingsplannen en integraal onderdeel van het vergunningverleningsproces. 

Zelf aan de slag
Ga je (ver)bouwen en is natuurinclusief bouwen voor jou nog niet verplicht? Ook dan kun je aan de slag voor de biodiversiteit: voor je eigen tuin of balkon, aan, in en op je huis of bedrijfsgebouw is van alles mogelijk. Met speciale (nest)kasten help je insecten, vogels en vleermuizen. Met een poel bied je een plek voor kikkers en padden en met een groen dak profiteert niet alleen de natuur. Sommige natuurinclusieve maatregelen hebben een isolerende werking en dragen bij aan een prettig klimaat in het gebouw. De dingen die je kunt doen, hebben we voor je op een rij gezet. Neem een kijkje en vind soorten die jij kunt helpen met simpele maatregelen. 

Verschillende tegemoetkomingen voor verschillende soorten maatregelen
Om het je zo makkelijk mogelijk te maken om van jouw woning, bedrijf en tuin een plek te maken waar de biodiversiteit van profiteert, helpt de gemeente Groningen je met een stimuleringsactie. Voor eigenaren van bestaande bouw is er een korting van 25% beschikbaar op voorzieningen die de biodiversiteit versterken. Deze korting kan oplopen tot wel € 50,-.