De regels over natuurinclusief bouwen

De gemeente Groningen is volop in ontwikkeling en groeit flink. Er moeten nog veel woningen en bedrijfsgebouwen worden bijgebouwd. Ook moet de stad en de dorpen prettige groene plekken blijven om te wonen en werken. Een goede verhouding tussen groen en bebouwing bepaalt voor een groot gedeelte de leefkwaliteit in de gemeente.

Met natuurinclusief bouwen, wonen en werken stellen we als gemeente een nieuwe norm: als er wat verandert of wordt toegevoegd in de ruimte grijpen we dat aan om de biodiversiteit te versterken. Dat doen we met regels voor ontwikkelaars en bij vergunningstrajecten, maar ook met een stimuleringsregeling voor inwoners en ondernemers van al bestaande gebouwen. Zodat iedereen aan de slag kan met een natuurinclusieve woon- en werkomgeving. Hieronder leggen we meer uit over welke regels er gelden voor natuurinclusief bouwen.

Waarom natuurinclusief bouwen?

De natuur in Nederland en ook in de gemeente Groningen staat onder druk. Niet alleen op het platteland of natuurgebieden, maar ook in de steden en dorpen. De komende jaren zal veel gebouwd gaan worden. Met de regeling wil de gemeente Groningen biodiversiteit toevoegen aan elk ruimtelijk project. Dat is niet alleen belangrijk voor het voortbestaan van planten en dieren, want al tientallen jaren nemen het aantal soorten af. Meer biodiversiteit is ook goed voor onze gezondheid, het maakt ons gelukkiger. Door maatregelen te treffen in, op/aan en in de directe omgeving van een gebouw helpen we de biodiversiteit een handje. De maatregelen verbeteren de leefomgeving voor de natuur, zowel planten als dieren. Het gaat dan om algemene soorten zoals de huismus en de gierzwaluw, maar ook meer specifieke soorten zoals bijvoorbeeld de rietorchis en de poelkikker.

Nieuwbouw en verbouw

Ga je bouwen? Dan zijn de regels natuurinclusief bouwen van toepassing als het nieuwbouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. Jouw nieuwbouwplan kun in het ‘integraal vooroverleg’ met de gemeente bespreken, zodat je zeker weet waaraan je bouwplan moet voldoen.  

In alle andere gevallen is natuurinclusief bouwen nu nog niet verplicht. Het invoeren van de regels gaat stapsgewijs. Uiteindelijk worden de maatregelen onderdeel van alle omgevingsplannen en integraal onderdeel van het vergunningverleningsproces.

Hoe werkt de regeling?

De regeling Natuurinclusief bouwen is eenvoudig en biedt ruimte voor maatwerk en bevat maatregelen die betaalbaar zijn. Zo is de drempel laag om alle ruimtelijke ontwikkelingen natuurinclusief te maken.

Het Groningse model is opgebouwd uit drie stappen:

Stap 1: bepaal het type project op basis van de omvang

De omvang van het project wordt bepaald op basis van de kaveloppervlakte en hoogte van de ontwikkeling.

Categorie Kaveloppervlak Hoogte
Klein project Tot 500 m2 Tot 15 meter
Middelgroot project Van 500 tot 2.000 m2 En/of tussen 15 en 30 meter
Groot project Van 2.000 tot 10.000 m2 En/of hoger dan 30 meter
Extra groot vanaf 10.000 m2

Stap 2: bepaal het aantal te behalen punten

Op basis van het type project (categorie uit stap 1) is te bepalen  hoeveel punten er behaald moeten worden.

Onderdeel Aandeel Klein project Middelgroot project Groot project Extra groot project
Maatregelen in het gebouw 30% 2 punten 4 punten 6 punten 8 punten
Maatregelen aan het gebouw 30% 2 punten 4 punten 6 punten 8 punten
Maatregelen directe omgeving 40% 3 punten 6 punten 9 punten 12 punten
Totaal 7 punten 14 punten 21 punten 28 punten

Stap 3: bepaal het type gebouw

Het gebruik van een gebouw verschilt. Dat bepaalt mede welke maatregelen effectief zijn.

  • Grondgebonden woningen: een of meer woningen met tuin.
  • Complexen: appartementencomplexen, kantoren, scholen, sportzalen.
  • Bedrijfsgebouwen: gebouwen die vooral voorkomen op bedrijventerreinen of werklocaties als Euvelgunne, Driebond of Westpoort.

Nalezen of in overleg

Wil je meer weten over de regels, lees dan hier het Beleidskader Natuurinclusief bouwen. Heb je bouwplannen? Bespreek deze in een ‘integraal vooroverleg’ met de gemeente Groningen om zeker te zijn wat voor jou geldt.