Webshop natuurinclusief bouwen

Fijn dat je de biodiversiteit een handje wilt helpen! Maar hoe doe je dat? De gemeente Groningen en Vivara hebben hiervoor een speciale ‘webshop natuurinclusief bouwen’ gemaakt. In deze webshop kun jij als eigenaar van een bestaande woning of een bedrijfspand, in de gemeente Groningen met een korting voorzieningen kopen die de biodiversiteit versterken in je directie woon- of werkomgeving. Dat is hard nodig want het gaat niet goed met de biodiversiteit. Mooi dat je meehelpt!

Hoe werkt de stimuleringsactie

  • Je vindt in de webshop alle voorzieningen die onder de stimuleringsactie Het gaat voornamelijk om verschillende verblijfskasten voor vogels, vleermuizen en insecten.
    Als je een of meerdere artikelen aanschaft, dan krijgt je 25% korting. De korting kan oplopen tot maximaal € 50,- per adres.
  • De korting wordt direct doorberekend bij de afrekening.
    Let op: voer de kortingscode pas in helemaal aan het eind van het bestelproces. Dus nadat je op afrekenen hebt geklikt en het bezorgadres hebt ingevoerd.
  • De stimuleringsacties geldt alleen voor eigenaren van bestaande gebouwen in de gemeente Groningen. Bouw je een nieuwe woning, bedrijfsruimte of ander gebouw, dan is het eenvoudig om direct natuurinclusieve maatregelen op te nemen. In sommige gevallen is dat zelfs verplicht. Raadpleeg daarover de informatie op www.natuurinclusiefgroningen.nl.
  • Elk adres kan eenmaal gebruikmaken van de actie.
  • De gemeente stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor deze kortingsactie. Als dit bedrag is besteed, stopt de actie voor het kalenderjaar.