Gierzwaluw

Gierzwaluwen zijn één van de meest fascinerende en nuttige vogels die in elke stad te vinden zijn. Ze doen bijna alles in de lucht: paren, slapen en eten.

Het zijn dus echte vliegers, en komen bijna niet op de grond. Ze behalen snelheden van 120 km/u. ’s Morgens en ’s avonds cirkelen ze in grote groepen boven de stad. Ze leggen overdag soms grote afstanden af. Is er even weinig te eten door slecht weer, dan proberen ze het soms honderden kilometers verderop.

Impact

Gierzwaluwen eten grote hoeveelheden vliegende insecten zoals muggen. Met hun kenmerkende gierende geluid luiden ze in april de lente in.

Kom in actie

De stad is als een rotslandschap voor de gierzwaluw, waar met name oude gebouwen in trek zijn door de holtes waar ze kunnen broeden. Maar door renovatie en isolatie verdwijnt nestgelegenheid. Er zijn veel soorten nestkasten waarmee ze geholpen kunnen worden. Ze zijn erg plaats trouw en komen dus altijd terug naar dezelfde nestplek.

Nestopties:

  • Nestkast
  • Nestpan
  • Neststeen zichtbaar
  • Neststeen verborgen

Plaats nesten bij elkaar, het zijn koloniebroeders. Houd de nesten uit de zonkant. Ze vliegen helaas vaak tegen ramen. Zorg met veel gierzwaluwen in de buurt voor raamstickers.

Besparing/korting

Kostenindicatie

Meer informatie

Op Wikipedia

De gierzwaluw is een vogel uit de familie der gierzwaluwen, en het enige lid van die familie dat in Nederland en België voorkomt. De gierzwaluwen zijn zeer sterk op het leven in de lucht aangepast. Buiten de broedperiode houden ze zich verscheidene maanden lang hoogstwaarschijnlijk zonder onderbreking in de lucht op.