De Huismus

De huismus (Passer domesticus) is een kleine zangvogel die voornamelijk zaden en insecten eet. Het is een standvogel die jaarrond in dezelfde omgeving verblijft. Huismussen wonen graag bij mensen (vandaar de naam) en broeden bij voorkeur in kolonies.

Impact
Huismussen zijn een belangrijke schakel in stadse of dorpse ecosystemen. Ze eten van alles; van broodkruimels tot bloemknoppen en zaden. Bovendien eten ze insecten, handig als er hier te veel van zijn.

Kom in actie

Huismussen houden van een rommelige omgeving bij mensen in wijken en dorpen. Omdat huismussen alles moeten vinden binnen een straal van 100 meter moet alles daar aanwezig zijn: voedsel en een broedplek. Omdat ze graag in kolonies broeden, hang nestkasten bij elkaar.
Ze verstoppen zich graag in groenblijvende struiken (en heggen), klimop en bomen met een dichte kroon.
Het menu bestaat uit zaden, granen, insecten, bloemknoppen, brood, bessen, pinda’s en vetbollen. In broedtijd voornamelijk insecten.
Je helpt ze met een drinkschaal, en omdat ze graag een zandbad nemen, zorg voor een stukje kaal zand.

Nestkasten

  • Nestkast
  • Mussenflat
  • Neststeen

Hang de kasten richting met de ingang richting noordoosten ivm te hoge temperatuur in de kast bij warme dagen.

Links