Boomblauwtje 

Dit kleine zenuwachtige vlindertje is maar 14 mm groot en komt veel voor, ook bij ons in de tuin. Hij legt zijn eitjes op vuilboom, wegedoorn, klimop, grote kattenstaart, struikhei, hulst en vlinderstruik. De rupsen van deze vlinder leven in samenhang met mieren. De rups scheidt een zoete vloeistof af, waar mieren dol op zijn. De mieren beschermen de rupsen vervolgens tegen vijanden.

Impact

Het boomblauwtje is een algemene soort in Nederland, zowel bij struiken op een heideveld als de klimop in een stadstuin.

Kom in actie

Help het boomblauwtje door het planten van vuilboom (sporkehout), wegedoorn, klimop, grote kattenstaart, struikhei, hulst en vlinderstruik. Zorg voor voldoende planten met nectar.

Besparing/korting

Kostenindicatie

Meer informatie

Op Wikipedia

Het boomblauwtje is een vlinder uit de familie Lycaenidae. De soortaanduiding argiolus is een verkleinwoord van argus en verwijst ernaar dat de soort kleiner is dan het heideblauwtje.