Huiszwaluw

De huiszwaluw is een beschermde soort. Hij overwintert als trekvogel in zuidelijk Afrika en keert altijd naar dezelfde plek terug om te broeden. Hij broedt graag bij mensen onder de dakrand van huizen en vangt insecten tijdens de vlucht, vooral bij water in de buurt.

Impact

Huiszwaluwen eten grote hoeveelheden vliegende insecten zoals muggen, wel 50.000 per week.

Kom in actie

Huiszwaluwen broeden graag bij elkaar. Ze maken nesten onder een overhangende dakrand met een lichte kleur. Je kan ze helpen door kunstnesten te plaatsen. Dat kan het beste in de schaduw, liefst in de luwte, met een open aanvliegroute. Overlast van poep? Plaats er dan een mestplankje onder.

Huiszwaluwen zijn erg trouw aan hun broedplek. Laat oude zwaluwnesten daarom zitten. Is geen overhangende dakrand voorhanden? Dan is een huiszwaluwtil een mooi alternatief. Huiszwaluwen maken hun nest van leem of klei. Is dat niet in de buurt te vinden? Zorg dan voor een rustige plek met natte klei of leem.

Besparing/korting

Kostenindicatie

Meer informatie

Op Wikipedia

De huiszwaluw is een vogel uit de familie van zwaluwen. Het is een trekvogel die broedt in Europa, Noord-Afrika en de gematigde streken in Aziƫ en overwintert in Sub-Saharisch Afrika.