Rietorchis

Op Wikipedia

De rietorchis is een Europese orchidee van het geslacht Dactylorhiza. De status van het taxon is al lang onduidelijk. In diverse edities van Heukels’ Flora werd het taxon opgevat als een ondersoort van Dactylorhiza majalis, die vooral voorkomt in vochtige biotopen.