Visdief

De visdief is een stern. Sterns zijn trekvogels die in Afrika overwinteren. Ze lijken op meeuwen, maar zijn sierlijker. Visdieven vliegen laag boven watergangen met hun kop naar beneden. Zien ze een vis, dan duiken ze erop.

 

Ze leven bij allerlei soorten water, van zee tot waterlopen in de stad. Ze broeden graag met elkaar in groepen, het liefst op moeilijk bereikbare plekken. Grind- of schelpendaken zijn daarom ook geschikt.

Impact

Het visdiefje is een beschermde vogel. Als deze sierlijke vogel vist in een watergang, dan is vast te stellen dat hier gezonde vis te vinden is. Er zijn steeds minder geschikte plekken voor nesten.

Kom in actie

Vaak is er genoeg voedsel te vinden in kanalen en andere watergangen. Geschikte broedplekken zijn rustige plekken waar rovers niet goed kunnen komen. Dat kunnen ook zijn:

  • Platte daken met grind, zand of schelpen
  • Drijvende eilandjes (ponton, vlotjes) met schelpen en grind
  • Strandjes met weinig begroeiing, het liefst op eilandjes

Besparing/korting

Klimaatsubsidie

Kostenindicatie

Meer informatie

Op Wikipedia

De visdief of het visdiefje is een vogel uit de familie van de sterns. De visdief is een tweelingsoort van de noordse stern, S. paradisaea. Of beter gezegd een zustersoort van zowel de noordse stern als de Dougallstern.