Schelpendak

Met een schelpendak help je kustvogels als visdiefjes en scholeksters. Op plaatsen waar deze vogels van nature graag broeden, zoals kiezelstrandjes, worden de eieren gemakkelijk geroofd door honden, katten, vossen en ratten. Een schelpendak zien visdiefjes en scholeksters aan voor een kiezelstrandje en op een dak zijn ze veel minder kwetsbaar.

Een schelpendak is vooral interessant bij gebouwen die grenzen aan open, waterrijke groengebieden, omdat scholeksters en visdieven het voedsel voor hun jongen hiervandaan halen. Visdiefjes lijden in ons land onder overbevissing en een gebrek aan geschikte broedplaatsen door toenemende recreatie en roofdieren. Leg voor een goed schelpendak eerst worteldoek op het dak en plaats hierop ondiepe bakken. Vul deze met grind en schelpen.

Vereiste
Minimaal 5 bij 5 meter.

Tips
Hitte is een van de grootste gevaren, ook voor vogels. Plaats een paar kleine rioolbuizen of pallets. Hierin kunnen de vogels schuilen, ook tegen roofvogels, kraaien en meeuwen. Jonge scholeksters en visdiefjes kunnen gemakkelijk in een open regenpijp vallen. Dicht deze daarom af met een stukje kippengaas

Impact

  • Broedmogelijkheden voor visdieven, deze staat op de rode lijst van Nederlandse broedvogels
  • Broedmogelijkheden voor scholeksters, die sinds de jaren 1980 afnemen in aantal.
  • Isoleert het dak: koeler in de zomer, warmer in de winter

Kijk ook eens bij: