Inheemse planten op of tegen de muur

In de versteende stad zijn ook muren heel goed groen in te pakken. Dat heeft een aantal voordelen. Muren warmen op in de zon en houden de warmte lang vast waardoor hittestress in veel steden een probleem is en voor de toekomst ook meer wordt. Met beplanting tegen de muur ga je dus hittestress tegen.

Daarnaast is muurbegroeiing (zoals een geveltuin) enorm geschikt voor het versterken van de biodiversiteit als er weinig ruimte op de grond is. Eenvoudiger maar ook nuttig zijn bloeiende klimplanten of planten in verticale tuinen. Ze zorgen voor voedsel en schuilplaats voor insecten en vogels. Maak je gebruik van eetbare soorten, dan pluk je je groente of bessen gewoon van je muur af. Maak gebruik van inheemse soorten voor het lokale ecosysteem. Lukt dit niet of wil je eetbare soorten, dan zijn er veel leuke alternatieven.

Hier een paar soorten:

 • Klimop (inheems en heel belangrijk voor lokale soorten)
 • Wilde kamperfoelie (inheems en heel belangrijk voor lokale soorten)
 • Hop (inheems en heel belangrijk voor lokale soorten)
 • Klimroos (geweldig voor insecten en vogels)
 • Druif (eetbaar)
 • Kiwibes (eetbaar)

Gevelgroen bestaat in verschillende vormen en systemen. Voor de plantkeuze zijn inheemse soorten goed voor de biodiversiteit. Verticale tuinen zijn binnen en buiten steeds meer populair, vooral in de kleine ruimte. Aandachtpunt is dat het vrij veel onderhoud vergt.

Impact

 • Neemt CO2 op
 • Gaat hittestress tegen
 • Vergroot de biodiversiteit
 • Heeft een isolerende werking
 • Ondersteunt biodiversiteit met voedsel en schuilmogelijkheid voor insecten en vogels
 • Vermindert echo
 • Met eetbare soorten zorgt het voor voedsel

Kijk ook eens bij:

Besparing/korting