Bloemenveldjes met onregelmatig maaien

We weten steeds meer over hoe afhankelijk insecten zijn van grasvelden of bloemenvelden met veel verschillende soorten bloemen en planten, maar ook verschillende maaihoogtes. Variatie is het toverwoord. Hoe meer variatie met inheemse planten en hoe meer variatie in maaihoogte, des te beter voor een grote hoeveelheden insecten.

Impact

Inheemse bloemen en planten zijn vooral voor vliegende insecten van groot belang. Maai je dit vaak in één keer af, dan is dat slecht voor insecten. Onregelmatig maaien zorgt ervoor dat er altijd plekken blijven waar insecten veilig eitjes kunnen leggen, rupsen kunnen eten en kunnen verpoppen. Bloemen zorgen voor nectar en stuifmeel. In de winter zijn overblijvende stengels winterverblijf voor veel insecten.

Kom in actie

  • Maai je grasveld niet te veel, en onregelmatig. Zorg voor variatie in soorten en maaihoogte
  • Leg je een nieuw grasveld aan? Doe dit met een wildmengsel, graszaad gemengd met inheemse bloemen.
  • Voer het maaisel af. Daarmee wordt de grond armer, en krijg je meer variatie in bloeiende planten. Laat het maaisel nog een paar dagen voor je het afvoert, zodat zaden kunnen rijpen en vallen.
  • Heb je een groot grasveld? Laat dieren zoals schapen of geiten daar een tijdje grazen. Dit bevordert de variatie.

Spoor je gemeente aan insecten te helpen met ecologisch beheer van bermen en andere plekken met gras

Kijk ook eens bij:

Besparing/korting

Kostenindicatie

Meer informatie